Đó Morning mậu tuất thế hệ mới giá từ 280 triệu đ

?ó Morning 2018 hi v?ng làm nên cho k? thù Hyundai Grand i10 X toát “m? hôi ” Lúc n?i b?t h?n h?n c? v? xây ??p l?n máy d? dàng.

Sau khi ra m?t toàn c?u T?i Tri?n lãm ô-tô Geneva 2017, ?ó Morning m?u tu?t (hay còn ???c g?i là ?ó Picanto ) ch?ng lo?i hatchback h?ng A rút cu?c ?ã chính th?c mang ??n Philippines.Khi ?ã xu?t kho n?i buôn bán, ?ó Morning m?u tu?t h?a h?n làm nên mang l?i ??i ph??ng Hyundai Grand i10 Aaron Ripkowski Youth Jersey X toát “m? hôi ” khi ??c s?c v??t tr?i c? v? ki?n thi?t l?n ?? v?t hi?n ??i.

? nhóm ch? Philippines, kia Morning reviews v?i 2 th? lo?i có b?n 1.2 MT  giá 625.000 Php (kho?ng 280 tri?u ??ng ) c?ng thêm phiên b?n 1.2 AT giá 685.000 PhP (kho?ng 307 tri?u ??ng ).

V? thi?t k?, khúc ??u c?a ?ó Morning m?u tu?t và ?èn pha h??ng nhìn vu?t G?n gàng, l??i dùng ?? t?n nhi?t c?m l?i n?i mang c?m ?èn pha. C?n tr??c th? thao r?ng, ?èn khói ?ui mù g?n gàng v?i b? sung thêm các khe gió phía 2 bên t?ng v? th? d?c. 

Aaron Rodgers Authentic Jersey />

Phía ??ng sau có ?èn h?u làm cho còn m?i mang m?u mã ch? C, ?èn ??nh Aaron Rodgers Jersey giá và c?n sau c?ng tinh ch?nh và ?i?u khi?n. C?t C v? l?i v?i ??ng c?p gi?m ki?ng lan r?ng c?nh là m?t hi?n gi?.

Xe có thêm tr?c ??i lý dài h?n 15 milimet, Hình nh? chi?u dài tuy?t v?i không thay ??i t?i m?c ba.595 milimet, ti?t ki?m h?n 5 mm khi ??i chi?u v?i lo?i tr??c.

Kia Morning m?u tu?t ?c v? khí b? ??ng c? Kappa 1,2 lít 4 xi-lanh v?i công ngh? b?n nguyên li?u nhi?u ?i?m (MPI). ??ng kia này có công su?t 84 mã l?c ? vòng s?i 6.000 vòng /phút cùng mô-men xo?n 121 Nm sinh s?ng vòng tua 4.000 vòng /phút.Xe bao g?m s?n h?p s? t? ??ng 4 c?p & cây h?p s? sàn 5 v?i vàng.

C? hai phiên b?n dùng cây h?p s? ?ó ??u ?ính kèm laz?ng h?p kim 15 inc cùng l?p 185 /55.Thi?t l?p bình yên tiêu chu?n c?a chi?c xe k? c? túi khí kép SRS, Aaron Rodgers Kids Jersey phanh ch?ng bó c?ng, truy v?n s? không ph?i c?n che khóa xe và móc ISOFIX mang l?i gh? tr? em phía ??ng sau.